Právo pacienta na recept

Věděli jste, že u lékaře máte právo žádat "papírový" recept se všemi náležitostmi? A vyzvednout jej v lékárně, kterou si sami zvolíte? Žádný z lékařů - praktických ani odborných (hospitalizačních zařízení nevyjímaje) - vám nesmí nutit "něja...ký papírek s číslem", ani vás posílat do jím vybrané lékárny. A proto vždy žádejte řádný recept, který vypadá podobně, jako na obrázku. Kde si následně léky vyzvednete, to bude vždy vaše volba.
 
 Recept Rodinná lékárna