ELEKTRONICKÝ RECEPT

Od 1. 1. 2018 je pro všechny lékaře a zdravotnická zařízení v ČR zavedena povinná elektronická preskripce. Recept vystavený v elektronické podobě neboli eRecept je po vystavení lékařem odeslán do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER) a získává unikátní identifikátor, pomocí kterého jej lékárník v libovolné lékárně ČR vyvolá z CÚER, přečte a vydá pacientovi předepsaný lék či léky. Také informace o výdeji je odeslána a uložena v CÚER.

K eReceptu může lékař vytisknout průvodku vzhledem připomínající původní papírový recept, nebo pošle pacientovi identifikátor eReceptu pomocí e-mailu, SMS či speciální aplikace v mobilním telefonu či tabletu. Ten pak stačí lékárníkovi ukázat či nadiktovat.