Elektronický recept

Elektronický recept nelze od 16. 12. 2015 vystavit. Na elektronické recepty pacientům již vystavené nelze vzhledem k nefunkčnosti Centrálního úložiště elektronických receptů předepsané léčiva vydat. Jestliže však váš elektronický recept obsahuje kromě tzv. identifikátoru e-receptu (zpravidla čárový kód) také veškeré náležitosti běžného papírového receptu, tj. především identifikaci pacienta, název léčiva a jeho dávkování, otisk razítka a podpis předepisujícího lékaře, lze tento recept vyzvednout v lékárně jako běžný recept.

V případě, že Vám byl vystaven e-recept bez výše uvedené specifikace, bude nutné navštívit opět Vašeho ošetřujícího lékaře k vystavení běžného písemného receptu.