E - recept

E - recept v naší lékárně.
E-recept je moderní forma předpisu léků, vhodná pro pacienty, kteří nemusí kvůli receptu navštívit svého lékaře. Svůj recept obdrží jiným způsobem, např. e-mailem, sms, poštou apod.

Jako v jiných oborech, tak i ve zdravotnictví dochází k elektronizaci procesů. Jedním z přínosů je zavedení elektronického receptu (e-recept), který umožňuje lepší a jednodušší komunikaci mezi lékařem, lékárníkem a pacientem.

V jiných státech např. ve Skandinávii předepisují lékaři až 80% receptů v elektronické podobě. V naší republice je systém teprve na počátku. Přesto se naše lékárna rozhodla podpořit tuto moderní formu preskripce a již v současné době může vydávat e-recepty.

Jak e-recept funguje?

 • Lékař pomocí centrální evidence e-receptů přiřadí unikátní kód z čísel a písmen.
  V kódu jsou obsaženy veškeré informace, které recept obsahuje.
 • Kód může putovat k pacientovi např. pomocí SMS, e-mailem, poštou atd.
 • Lékárna kód získaný od pacienta načte přes centrální uložiště e-receptů a léky vydá.


Výhody:

 • Stálí pacienti , kteří potřebují pouze napsat recept nebudou muset čekat u lékaře.
 • Lékař bude mít i zpětnou vazbu, zda pacient léky vyzvedne a tím dodrží léčebný režim.
 • Zamezení zneužívání receptů.
 • Elektronický recept má stejnou platnost jako recept papírový a nikdo bez příslušného oprávnění nemá možnost do záznamů nahlížet, natož je měnit. Pokud člověk na kód jednou lék vybere, kód se stane neplatným.


Nevýhody:

 • Nedostatečné praktické zkušenosti, které načerpáme pouze vydáváním e-receptů.
 • Finanční zátěž při zřizování pro lékaře a lékárníky.


V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat naší lékárnu, kde Vám náš personál odpoví veškeré dotazy k uvedené problematice.

Aktuální informace k elektronickému receptu

Elektronický recept nelze od 16. 12. 2015 vystavit a na elektronické recepty pacientům již vystavené nelze vzhledem k nefunkčnosti Centrálního úložiště elektronických receptů předepsané léčiva vydat. Jestliže však váš elektronický recept obsahuje kromě tzv. identifikátoru e-receptu (zpravidla čárový kód) také veškeré náležitosti běžného papírového receptu, tj. především identifikaci pacienta, název léčiva a jeho dávkování, otisk razítka a podpis předepisujícího lékaře, lze tento recept vyzvednout v lékárně jako běžný recept. V případě, že Vám byl vystaven e-recept bez výše uvedené specifikace, bude nutné navštívit opět Vašeho ošetřujícího lékaře k vystavení běžného písemného receptu.